Omówienie litanii do Bożego Miłosierdzia

Omówienie litanii do Bożego Miłosierdzia - lista 45 plików audio.
Nagrania emitowane były przez cały 2008 r.
w Katolickim Radiu Rodzina Diecezji Kaliskiej




1. Poznajmy Boga w Najmiłosierniejszym Zbawicielu

2. Bóg jest miłosierdziem

3. Ufajmy Bogu

4. Kochajmy Boga

5. Wierzę w Boga

6. Miłosierdzie Boże, największy przymiot Stwórcy

7. Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela

8. Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłość Uświęciciela.

9. Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnica Trójcy Świętej

10. Miłosierdzie Boże, wyraz największej potęgi Boga

11. Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów nie­bieskich.

12. Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do bytu

13. Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały

14. Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nie­śmiertelnym

15. Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed za­służonymi karami

16. Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu

17. Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym

18. Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chry­stusowych

19. Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętsze­go Serca Jezusowego

20. Miłosierdzie Boże, daje nam Maryję na Matkę Miłosierdzia

21. Miłosierdzie Boże, Maryja ustawicznie świadczy nam Miłosier­dzie

22. Miłosierdzie Boże, w objawieniu Tajemnic Bożych

23. Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego

24. Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Sakra­mentów świętych

25. Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu chrztu św

26. Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakra­mentu pokuty

27. Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakra­mentu Ołtarza

28. Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakra­mentu kapłaństwa

29. Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej

30. Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników

31. Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawie­dliwych

32. Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świąto­bliwych

33. Miłosierdzie Boże, zdrojem chorych i cier­piących

34. Miłosierdzie Boże, ukojeniem serc udręczo­nych

35. Miłosierdzie Boże, nadzieją dusz zrozpaczo­nych

36. Miłosierdzie Twoje towarzyszy ludziom zawsze i wszędzie

37. Miłosierdzie Boże uprzedza nas łaskami

38. Miłosierdzie Boże jest pokojem konających

39. Miłosierdzie Boże jest rozkoszą zbawionych

40. Miłosierdzie Boże jest ochłodą i ulgą dusz czyśćcowych

41. Miłosierdzie Boże jest koroną Wszystkich Świętych

42. Miłosierdzie Boże jest niewyczerpanym źró­dłem cudów

43. Baranek Boży - Król Miłosierdzia

44. Wola Boża a Miłosierdzie Boże

45. Miłosierdzie Boże, nadzieją dusz zrozpaczo­nych