Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia

 

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Wierzę w Boga..

1. Dla Jego bolesnej Męki i cierpienia Jego Matki,

   przez bolesne proroctwo Symeona –

   miej Miłosierdzie dla nas i całego świata./7x/

2. Dla Jego bolesnej Męki i cierpienie Jego          

     Matki, z powodu ucieczki do Egiptu –

     miej Miłosierdzie dla nas i całego świata./7x/

3. Dla Jego bolesnej Męki i cierpienia Jego              

     Matki, z powodu zguby Jej Syna –

     miej Miłosierdzie dla nas i całego świata./7x/

4. Dla Jego bolesnej Męki i cierpienia Jego  

     Matki, z powodu Drogi Krzyżowej Jej Syna

     miej Miłosierdzie dla nas i całego świata./7x/

5. Dla Jego bolesnej Męki i cierpienia Jego Matki,

   z powodu ukrzyżowania i śmierci Jej Syna –

   miej Miłosierdzie dla nas i całego świata./7x/  

6. Dla Jego bolesnej Męki i cierpienia Jego Matki,

   przez złożenie martwego Ciała Jej Syna na Jej

   kolanach –

   miej Miłosierdzie dla nas i całego świata./7x/    

7. Dla Jego bolesnej Męki i cierpienia Jego Matki,

   z powodu pogrzebu Jej Syna –

   miej Miłosierdzie dla nas i całego świata./7x/

   Zakończenie: Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.../3x/.

 
„Za wiedzą Władzy Duch.”-Kuria Diec. Kalisz.L.Dz.1552/2009