Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

 

JUTRZNIA

Inwokacja

Ty, Maryjo, w życia nocy

Jutrznią światu zajaśniałaś

Nieustannej Twej Pomocy

Wzywa co dzień ziemia cała.

HYMN

Witaj, Maryjo, Wielka Matko Boża,

W królewskiej szaty przyodziana, blask

Przed wchodem słońca, Ty ludzkości zorza

Hojna Skarbniczko wszelkich Bożych łask.

 

Czyniąc Cię Matką Słowa Wcielonego

Największą wszechmoc tym okazał Bóg.

Syn, ciało biorąc cudem z łona Twego

Przywiódł nas grzesznych do Ojcowskich nóg.

 

Boga Rodzico, korne słowo Twoje

Łączy Cię z Synem w tak przedziwną moc,

Żeś skarbów Bożych nam otwarła zdroje,

W blaski południa zmieniłaś noc.

 

Jak na obrazie tulisz swego Syna

Gdy Mu Anieli ukazują krzyż,

Tak i nas, Matko, choć obciąża wina,

Przytul do Serca i do Boga zbliż.

 

ANTYFONA

Święta i Niepokalana Matko, Bogarodzico,

Dziewico Maryjo, nieustannie proś za nami Jezusa,

Syna Twego!

 

Wezwanie Tyś naszą ucieczką o Pani.

Odpowiedź: Pomocą w uciskach i smutku.

 

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam

Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz

Czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową.

Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej

Macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie

Doznawać owoców Twego Odkupienia. który żyjesz

I królujesz na wieki wieków.

Odpowiedź: Amen

A dusze wiernych zmarłych,

Przez Nieustającą Pomoc Twoją, o Maryjo,

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Odpowiedź: Amen.

 

LAUDES

Inwokacja – jak na Jutrznię

Hymn

Witaj, Maryjo, z ludzi Tyś Najświętsza,

Bez zmazy grzechu, wszelkiej cnót wzór.

W miłości Boga jesteś najgorętsza,

Łaską przewyższasz cały niebian chór.

Namiestnik Boga na swym rzymskim tonie

Ogłosił światu Twej świętości cud,

Żeś Wniebowzięta w złotej gwiazd koronie,

W niebie królujesz, jak wciąż wierzył lud.

 

Z Twego obrazu słodkie zwróć wejrzenie

Na skazy grzechu naszych ziemskich dróg.

Niechaj je zmaże i da przebaczenie

Jezus, Twe Dziecię, Zbawca nasz i Bóg .

 

Niewyczerpana łask i cnót skarbnico,

Nieustającą racz nam pomoc nieść.

Bądź niewinności tarczą i strażnicą,

Pomóż nam zawsze święte życie wieść

 

Antyfona, Wezwania i Modlitwa – jak na Jutrznię

 

Hymn

Witaj Maryjo, Matko wszystkich ludzi,

Z ogromem naszych współczująca win.

Niech nasza nędza litość Twoją budzi,

Wszak nas na krzyżu zlecił Tobie Syn.

 

Iżeś jest Matką dzieci Adamowych,

Świadczy Twa nazwa i obrazu treść,

Zaznałaś na lądach starych oraz nowych,

Wszystkim wierzącym pomoc pragniesz nieść.

W licznych obrazach Tyś koronowana,

W setkach ołtarzy czci Cię Boży lud .

Przez rzesze wiernych Tyś umiłowana,

Dobroć Twa dla nas to prawdziwy cud.

 

Do serca, Matko, mieczem przeszytego,

Przygarnij dziatki, zbaw i ratuj nas:

Wszak Matką jesteś, z polecenia Tego,

Z którym dzieliłaś gorzką mękę wraz.

 

Antyfona, Wezwanie i Modlitwa – jak na Jutrznię

 

TERCJA

Inwokacja – jak na Jutrznię

Hymn

Witaj Maryjo, wszech łask Pośredniczko,

Które Bóg złożył do Twych Świętych rąk.

Całej ludzkości Tyś Orędowniczką,

Darów Twych tęczą ziemię wieńczysz w krąg.

 

Wszak każda łaska z nieba nam zesłana,

Jak promień słońca z wiekuistych wzgórz,

Przez Twe dłonie, Matko ukochana,

Spływa balsamem w głębie naszych dusz.

 

Przed Twym obrazem ścielem się w pokorze,

W objęciach Twoich skarb największy mas .

Ach, przychyl ku nam to Dzieciątko Boże ,

W ręku swym władze od Jezusa masz.

 

Dlatego, Matko, w nędzy i niemocy

Racz duszy zawsze Pośredniczką być,

Nieustającej udziel nam pomoc,

Byśmy Twym wzorem święcie mogli żyć.

 

Antyfona, Wezwanie i Modlitwa – jak na Jutrznię

 

SEKSTA

Inwokacja – jak na Jutrznię

Hymn

Witaj, Maryjo, Wspomożycielko ,

Coś ceną wielką mąk i Syna krwi

Stała się naszą drugą Rodzicielką

Przez miecz boleści, co w Twym sercu tkwi.

 

Tam u stóp krzyża, na Golgoty szczycie,

Gdzie w oczach Twoich konał Boży Syn,

W smutku bezmiernym dałaś łaski życie

Całej ludzkości, pełnej ciężkich win .

 

To życie łaski wlewać w życie ludzi

Jest najgorętszym wciąż pragnieniem Twym.

Gdy nas nieszczęsnych świat swym blaskiem łudzi,

Utwierdź nas dobrym pośrednictwem swym.

 

Współodkupienie oraz Twój ogłasza,

Narzędzia męki wieszczą przyszłość Twą.

W każdej niedoli Tyś nadzieja nasza,

Darz nas Pomocą Nieustanną swą.

 

Antyfona, Wezwanie i Modlitwa – jak na Jutrznię

 

NONA

Inwokacja – Jak na Jutrznię

Hymn

Witaj Maryjo, Tyś jest Tą Wszechmocną,

Co prosząc Syna , zmieniasz świata los.

Kto Ciebie kocha , gardzi świata mocą.

Bo ją zwycięża Twej modlitwy głos.

 

Tyś łaski zorzą w duszy świtającą,

Nim życie Boże znów rozkwitnie w niej;

Ty nam swą Pomoc ślij Nieustającą,

Serce Jezusa nam przebłagać chciej.

 

Tę Wszechmoc Twoją obraz nam odtwarza,

Jezus w Twym ręku to Wszechmocny Bóg;

Krew Jego święta życie nowe stwarza,

Które nam wydarł duszy naszej wróg.

 

Więc uproś, Matko, grzesznym nawrócenie,

Daj żal za grzechy, broń od wiecznych kar,

Chwiejnych utwierdzaj, dobrym daj wzmocnienie,

Sługom ołtarza gorliwości żar.

 

Antyfona, Wezwanie i Modlitwa – jak na Jutrznię

 

 

NIESZPORY

Inwokacja – jak na Jutrznię

Hymn

Witaj , Maryjo , Miłosierna Pani ,

Łza każda ludzka w oku Twoim lśni.

Ból każdy, Matko , Serce Twoje rani ,

Losy nas wszystkich Pan powierzył Ci.

 

Sąd sprawiedliwy Syn zatrzymał sobie,

Kiedy nadejdzie ostateczny czas,

Lecz miłosierdzie, Matko, zwierzył Tobie ,

Byś nim jak płaszczem osłaniała nas.

 

W obrazie litość z Oczu Twych Jaśnieje,

Smutek głęboki Twą okala Twarz,

Wzrok Twój współczuciem słodko promienieje.

Z woli Jezusa zbawić ludzi masz.

 

Zwłaszcza gdy śmierci zbliży się godzina,

Ziemskiej wędrówki już nadejdzie kres,

Wstaw się za nami u swojego Syna,

Otrzyj nam z oczu ślad ostatnich łez .

 

Antyfona, Wezwanie i Modlitwa – jak na Jutrznię

 

Hymn

Witaj, Maryjo, naszą Tyś nadzieją,

Z obrazu Twego spływ dziwny czar,

Bo w nim zbawienia blaski nam jaśnieją

I najcenniejszy Odkupienia da .

 

A twe źrenice, zasępione trwogą,

Jakby się bały spojrzeć nieco wzwyż,

Gdzie dwa Cheruby przyszłość wieszczą srogą,

W dłoniach swych dzierżąc symbol męki – Krzyż.

 

Twoje wejrzenie duszę nam porywa;

Tyś Matką Boga, wspierać dzieci chciej.

Jezus przykładem do ufności wzywa,

On nie odrzuci prośby Matki Swej.

 

Przez owe widmo Kalwaryjskiej nocy

I przez chwalebny zmartwychwstania brzask

Nieustającej, Matko Twej Pomocy

Ufnie czekamy, Pośredniczko łask.

 

Antyfona, Wezwanie i Modlitwa – jak na Jutrznię

 

ZAKOŃCZENIE

Na melodię Inwokacji

 

Przyjmij, o Najświętsza Panno,

Hołd ten oraz serc ofiarę.

Swą Pomocą Nieustanną,

Budź w nas miłość, wzmacniaj wiarę,

Wspieraj w życiu, broń przy zgonie,

Aż przy Twoim spoczniem tronie.